Witaj, nieznajomy! [ Zarejestruj się | Zaloguj się

Pamiątka

Linki i Partnerzy

Sąsiedzi

Regulamin 2019

REGULAMIN „PARADY GAZDOWSKIEJ” – 2019

Regulaminy poszczególnych Parad Gazdowskich dostępny w roku 2019 u poszczególnych organizatorów.

REGULAMIN „PARADY GAZDOWSKIEJ” – 2019
1. Nazwą „Parada Gazdowska” określany jest cykl imprez obejmujących oceniane przez jury przejazdy paradne zaprzęgów konnych oraz przejazdy na czas w dyscyplinach kumoterki, skiring i ski-skiring. Podczas przejazdów paradnych oceniane są konie (dobór, utrzymanie, ułożenie, kondycja, rasa); uprząż; sanie lub kumoterki (styl, rodzaj, wykonanie) oraz powożący (ubiór, postawa, sposób powożenia).
2. W imprezie może brać udział uczestnik, który zapisze się na listę startową do danej konkurencji, podając imię i nazwisko swoje oraz współuczestnika, a także imię konia. Każdy koń otrzyma numer
startowy, który będzie ważny w kumoterkach, skiringu i ski-skiringu we wszystkich imprezach (Biały Dunajec, Szaflary, Ludźmierz, Poronin, Bukowina Tatrzańska, Kościelisko, Zakopane).
W razie utraty numeru startowego należy skontaktować się z koordynatorem Parady Gazdowskiej lub z Biurem Organizatora w czasie Parady. Do przejazdów paradnych odrębne zestawy numerów będzie
przyznawał każdorazowo Organizator danej imprezy.
3. Zapisów na listę startową można dokonać u koordynatora zawodów (mailowo lub telefonicznie) oraz na miejscu imprezy na godzinę przed rozpoczęciem.
4. Małoletni oraz młodzież do 18 roku mogą brać udział jedynie w przejeździe paradnym w „Paradzie Gazdowskiej”. Dopuszcza się również poza konkursem po zakończeniu wszystkich przejazdów zaliczanych do punktacji przejazd w kategorii ski-skiring uczestników w wieku 14 -18 lat.
5. Kumoska może startować z chwilą ukończenia 18 roku życia.
6. Uczestnicy winni mieć przy sobie Dowód Osobisty.
7. Każdy powożący uczestnik biorący udział w: paradach, kumoterkach, skiringu lub ski-skiringu musi posiadać ważne ubezpieczenie OC.
8. Jeden zespół może startować w czasie jednej imprezy w trzech konkurencjach w dowolnej kolejności. Koń nie może powtarzać biegu w danej konkurencji pod innym jeźdźcem lub powożącym.
9. Uczestnicy: jeźdźcy, narciarze, powożący i kumoski, obowiązani są startować tylko w strojach góralskich. Ze względu na dbałość o tradycję, uczestnicy bez stroju góralskiego nie będą dopuszczeni do imprezy, dopuszczane są stroje innych regionów dla uczestników spoza Podhala. Obowiązują tradycyjne kumoterki drewniane. Kumoterki metalowe nie zostaną dopuszczone.
10. Uczestnikowi w czasie jazdy wolno używać bata i palcatu, jednak batem tym może operować tylko osoba prowadząca konia lub zaprzęg, a nie osoba towarzysząca.
11. W przypadku doprowadzenia konia na start, osoba towarzysząca nie może posiadać przy sobie bata, jak też go używać. Za nadmierne używanie bata będzie publiczna nagana lub niedopuszczenie uczestnika do kolejnej imprezy. Wyłamanie konia do wewnątrz lub zewnątrz trasy powoduje
dyskwalifikacje. Po dyskwalifikacji uczestnik nie ma powtórnego startu.
12. Poprawnego przebiegu imprezy na trasie będą pilnować sędziowie – nie prawidłowy przebieg tzw. „wyłamanie”, będą sygnalizować czerwoną chorągiewką.
13. Start odbywa się z pozycji stój, tzn. pełne zatrzymanie. Pełne zatrzymanie jest to zatrzymanie przednimi nogami za pierwszą linią startową. Po prawidłowym zatrzymaniu na sygnał sędziego
(gwizdek lub dzwonek), uczestnik dostaje prawo startu. Zatrzymanie na pasie startowym nie może trwać dłużej niż 120 sekund. Pole startowe ma długość 5m.
14. Trzykrotne nieposłuszeństwo przy starcie powoduje dyskwalifikacje w danej konkurencji.
15. Do uczestnictwa w imprezie kategorycznie nie będą dopuszczone osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu.
16. Ze względu na wysoki poziom uczestników oraz wysoką rangę imprezy kulturalnej „Parada Gazdowska”, powinien być wprowadzony elektroniczny pomiar czasu.
17. W kumoterkach startuje kumoter z kumoską (przebierańcy nie będą klasyfikowani). 18. Uczestnik może wnosić protest do Komisji Sędziowskiej przed rozdaniem nagród (wpłata 50 zł).
19. Za prawidłowe przeprowadzenie imprezy odpowiedzialny jest Sędzia Główny.

*Wykaz imprez w poszczególnych miejscowościach wraz z osobą odpowiedzialną:
• Biały Dunajec, GOK dyr. Bartłomiej Kudasik tel. 18 20 016 90,
605 128 391, gok@bialydunajec.com.pl; Krzysztof Jarosz tel. 660 544 333
• Szaflary, Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki
dyr. Maciej Szostak tel.18 27 123 37,
gckpit@szaflary.pl
• Ludźmierz, Oddział Związku Podhalan, Szymon Szczęch
tel. 664 823 468, szymonszczech1@gmail.pl, zp.ludzmierz@wp.pl
• Poronin, GCIiP Łukasz Nodzyński, tel. 18 20 742 98,
tel. 608 381 828, promocja@poronin.pl
• Bukowina Tatrzańska, BCK dyr. Bartłomiej Koszarek
tel. 721 007 221, biuro@domludowy.pl
• Kościelisko, Urząd Gminy Kościelisko Anna Fidermak,
tel. 18 20 79 100 wew. 32, oswiatapromocja@koscielisko.com.pl
oraz GOKR Kościelisko, dyr. Małgorzata Karpiel –Bzdyk tel. 18 20 700 51
gokr@koscielisko.com.pl
• Zakopane, Związek Podhalan Oddział Zakopane Marcin Zubek tel.
Koordynator Parady Gazdowskiej 2019

Regulamin Widza Parady Gazdowskiej 2019

1. Widzowie przebywający na terenie odbywającej się imprezy plenerowej Parada Gazdowska są
zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu.
2. Widzowie mają obowiązek bezwzględnego wykonywania poleceń
służbowych służb mundurowych
w tym: policji, straży gminnej, strażaków OSP i pracowników firmy ochroniarskiej.
3. Podczas trwania imprezy plenerowej Parada Gazdowska widzowie muszą przebywać w
wyznaczonych strefach, a zarazem przebywać w odległości bezpiecznej z zachowaniem szczególnej ostrożności.
4. Podczas trwania imprezy plenerowej Parada Gazdowska widzowie muszą zwracać szczególną uwagę na małoletnie dzieci i przebywające na terenie zwierzęta nieuczestniczące w ocenianych przejazdach.
5. Zabrania się rzucania, ustawiania, rozsypywania przedmiotów mogących wpłynąć na bezpieczeństwo uczestników i koni.
6. W przypadku nie przestrzegania regulaminu Organizator ma prawo interweniować siłami służb mundurowych.
7. Widzowie będący poza wyznaczonym miejscem, przebywają na własną odpowiedzialność. Nie mają oni prawa do żadnych roszczeń wobec Organizatora, jak również do odszkodowania w razie jakiegokolwiek nieszczęśliwego wypadku
Drodzy Reprezentanci Mediów,
dziennikarze, fotoreporterzy, kamerzyści, radiowcy. Już wkrótce rozpocznie się cykl
Kumoterek 2019. Wyjątkowy, bo jak już pewnie wiecie, Kumoterki zostały w tym roku
wpisane na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Dziękujemy Wam
za dotychczasową współpracę i wierzymy, że równie licznie stawicie się w tym roku.
Zapraszamy Was serdecznie na każdą z edycji tegorocznych Kumoterek. Nie ma potrzeby wcześniejszej akredytacji, każdy z Was jest mile widziany.
Kumoterki to piękna tradycja i zależy nam na jej jak najlepszym pokazaniu w mediach.
Liczymy na Waszą rzetelność i na miejscu imprezy chętnie służymy pomocą w wykonywanej przez Was pracy. Pamiętajcie, że nie każdy ubrany po góralsku to organizator – organizatorzy będą posiadać odpowiednie identyfikatory i w razie potrzeby jesteśmy do dyspozycji.
Ze względów bezpieczeństwa prosimy, aby każdy z Was wziął ze sobą kamizelkę odblaskową, najlepiej z logo redakcji lub napisem „FOTO”, „MEDIA” lub „PRESS”.
Oczywiście w pobliże trasy przejazdu wchodzicie na własną odpowiedzialność.
Pamiętajcie, że posiadanie kamizelki odblaskowej nie zwalnia Was z obowiązku wykonywania poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo – straży pożarnej, policji i ochrony.
W przypadku chwilowej niedyspozycji któregoś ze zwierząt bądź zawodników prosimy o zachowanie odpowiedniej odległości (bezpiecznej zarówno dla Was, jak i poszkodowanego) oraz umożliwienie szybkiego dotarcia służb medycznych. Bardzo prosimy również o zabranie
legitymacji prasowych – jeśli liczba osób chcących skorzystać z danego miejsca zdjęciowego będzie za duża – pierwszeństwo będą mieli dziennikarze posiadający ważne legitymacje
prasowe.
Jeśli macie jakieś specjalne potrzeby – zapraszamy do kontaktu.
Do zobaczenia na Kumoterkach!
Program Kumoterek i Parad Gazdowskich 2019
20 stycznia Biały Dunajec
27 stycznia Poronin
3 luty Ludźmierz
10 luty Kościelisko
17 luty Bukowina Tatrzańska
24 luty Szaflary
3 marca Nowy Targ
10 marca Zakopane
Organizatorzy

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian. Kumoterki.pl to niezależny serwis i nie ponosimy odpowiedzialności za błędy lub późniejsze wprowadzone zmiany. Staramy się na bieżąco informować o wszystkim ważnym.

Dziękujemy za wsparcie i lajki

Sponsor nagórd

Patron kumoterki.pl

Znajomi Kumoterek